Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a ponadto właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, ma możliwość wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również preferencje skorzystania z coachingu przez managerów, celem ulepszenia efektów własnej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek pracy, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkowicie innego podejścia do kontrolowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, pragnie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, preferuje się realizować w spersonalizowanych pasjach. Jest to pokolenie, które preferuje pracować, lecz nie preferuje, ażeby praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią albo w najbliższej przyszłości stanowić będą znakomita większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą zasadnicze stanowiska. Bezpowrotnie odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej spółce pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli już nie widzą możliwości rozwoju, pracują w jednej korporacji kategorycznie krócej, stąd również warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y należy mieć odpowiednie podejście. Stosowanie jedynie autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie umieją dopasować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią także wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów ma możliwość być też pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face lub poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem aplikacji Skype.

Manager, który chce z ogromnym skutkiem współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi budować obraz, który pozwoli mu wygenerowanie koncepcji za modyfikację i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość również określić, co jest jego priorytetem, na czym woli się skupić i jak to posiada się do oczekiwań firmy. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe sposoby w swoim życiu.