W gabinecie Psychoterapia Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
zajęcia psychoterapii pojedynczej dla nieletnich a także ludzi starszych. Prowadzę prócz tego sesje par małżeńskich.
Pracuję z ludźmi, którzy:

cierpią z racji chwiejności uczuciowej,
zauważają wszechstronny niedobór satysfakcji życiowej,
doświadczają przemocy psychicznej, fizycznej,
są w bliskim związku z osobą uzależnioną,
mają wyrazy syndromu DDA,

Terapia Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które umożliwiają wyznaczenie problemu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej formy

pomocy psychologiczne. Jednostkowa sesja trwa około godziny.