W pokoju Psychoterapia Warszawa prowadzę zajęcia pomocy psychoterapeutycznej i również 
sesje psychoterapii osobistej dla młodych i osób dorosłych. Prowadzę również sesje związków małżeńskich.
Współdziałam z osobami, które:

cierpią na skutek zmienności emocjonalnej,
odbierają powszechny deficyt satysfakcji życiowej,
zaznają przemocy umysłowej, fizycznej,
są w swobodnym stosunku z osobą uzależnioną,
mają objawy syndromu DDD,

Leczenie uzależnień Warszawa to sesje pomocy psychologicznej to spotkanie przygotowawcze z psycholożką,

które umożliwiają wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu trafnej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa zajęcia trwa około godziny.