Obróbka drewna jest to system budowy, przeobrażania albo rytowania przy użyciu drewna, narzędzi albo obrabiarki do drewna.

Rozkład Microwear kamiennych narzędzi stosowanych przez neandertalczyków pokazuje, że dużo z nich było wykorzystywane do pracy z drewnem jako prowizoryczne obrabiarki do drewna.