Ogólnoświatowy kryzys, który powoli zaczyna dotykać także firmy w Polsce, weryfikuje ich spojrzenie na rynek, prowadzoną politykę i założenia strategiczne. Coraz częściej poszukiwaną umiejętnością jest elastyczność dostosowywania się do niekorzystnej sytuacji oraz mobilność i szybkość reagowania na zmieniające się okoliczności.
Wiele firm rezygnuje ze sztywnych procedur, które tworzą skostniałą strukturę funkcjonowania na rzecz bardziej elastycznych rozwiązań (takich jak szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, szkolenia umiejętności menedżerskich, coaching biznesowy, doradztwo HR bielsko , a dodatkowo coaching bielsko).
la Kućka, trener i coach z Bielska-Białej podkreśla zwłaszcza konieczność dopasowywania rozwiązań do warunków. ,Wielokrotnie to już powiedziano, że największym kapitałem firmy są jej udzie. To, co dotychczas było jedynie sloganem, w dobie kryzysu zaczyna się w rzeczywistości przekładać na efektywność spółki. Tylko reagujące na zmiany przedsiębiorstwa, potrafiące szybko dostosowywać się do wydarzeń na rynku i realizujące nowoczesne pomysły mogą być niezbite przetrwania kryzysu w dobrej kondycji” - mówi Jolanta Kućka. ,Bielsko, gdzie mamy kilka oddziałów dużych firm jest takim przykładem, ale nie jedynym. W wielu ośrodkach miejskich korporacji zrozumiały, że sztywne procedury przestają popłacać w takiej sytuacji na rynku jak teraz ” - dodaje.
Oprócz reorientacji polityki administrowania ludźmi i filozofii funkcjonowania spółki na rynku, konieczne jest też wsparcie pracowników, a w szczególności kadry zarządzającej. Programy coachingowe najczęściej są elementem szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi i szkolenia umiejętności menedżerskich.
Osoby mające wpływ na innych pracowników, powinny posiadać jak najwyższe kompetencje w zakresie kontaktów interpersonalnych oraz otwarty umysł, który umożliwi im nieszablonowo podchodzić do poszczególnych sytuacji i pracowników. Jolanta Kućka wymienia trzy elementy, których misją jest zwiększenie użyteczności administrowania pracownikami: ,Szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi dostarczają stosownej puli wiedzy teoretycznej i - niekiedy - praktycznej. Coaching biznesowy pomaga odnaleźć się i zdefiniować swoją osobę w kontekście funkcjonującego systemu. Uzupełnieniem tych dwóch elementów jest trzeci - doradztwo HR bielsko, które na późniejszym etapie pozwala wdrażać efektywne rozwiązania i zmierzyć z sytuacjami niekonwencjonalnymi i zaskakującymi” - mówi Jola Kućka. Wykorzystanie tej triady do rozwoju pracowników (a co za tym idzie i całej firmy) może zapewnić zrównoważony postęp i wykorzystanie uśpionego, póki co, potencjału.
Zaangażowanie ludzi do podejmowania wyborów (lub jedynie danie im możliwości wpływania na kierunek rozwoju korporacji) umożliwia lepie budować poczucie lojalności i przynależności do firmy, a spółce wykorzystać dodatkowy potencjał rozwojowy. Do tego jednak jest konieczna zmiana podejścia do administrowania zasobami ludzkimi, rozbudzenie kreatywności i innowacyjności pracowników , a dodatkowo uczynienie z nich partner rozwoju spółki.