Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha Oraz właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak i pragnienia skorzystania z coachingu poprzez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W obecnych czasach rynek zatrudnienia, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkowicie innego podejścia do kontrolowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, preferuje równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, chce się realizować w własnych pasjach. Jest to pokolenie, które chce pracować, lecz nie chce, ażeby praca była całym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą znakomita większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą zasadnicze stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej korporacji pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeśli nie widzą sposobności rozwoju, pracują w jednej spółce kategorycznie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y należy mieć odpowiednie podejście. Stosowanie jedynie autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie umieją dostosować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, umieją także wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów ma możliwość być też pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face lub poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który preferuje efektywnie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który pozwoli mu wygenerowanie pomysłów za modyfikację i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość także określić, co jest jego priorytetem, na czym preferuje się skupić i jak to można ma się do oczekiwań korporacji. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.