Grębocice usytuowane są ok. 10 kilometrów na południowy-wschód od Głogowa. Grębocice są centrum urzędowym Gminy Grębocice - gminy niespotykanej, obdarzonej zasobami naturalnymi i perfekcyjnymusytuowaniem. Zarówno miejscowość Grębocice, jak również Gmina Grębocice - od kilkunastu lat bardzo szybko się rozwijają. Już aktualnie osiągnęły najwyższe standardy m.in. w zakresie infrastruktury technicznej, szkolnictwa podstawowego czy usług komunalnych. Przyszłe miesiące Grębocic rysuje się równie dobrze, czego najlepszym dowodem jest to, że coraz więcej osób chciałoby mieszkać w Grębocicach.