Żaglowiec - statek wodny o napędzie żaglowym. Jednostka pływająca, której jedynym albo podstawowym składnikiem napędowym jest jeden albo więcej żagli. Na danej jednostce przygotowanej do żeglugi zbiór wszystkich możliwych do użycia na niej rodzajów żagli stanowi jej obowiązujące ożaglowanie, przy czym nie wszystkie rodzaje tych żagli muszą być użyte jednocześnie.

Podział żaglowców na rodzaje jest nieprosty i wielowątkowy, w ogóle jednakże żaglowce klasyfikuje się w tej chwili ze względu na ich żagle, a dokładniej na rodzaj osprzętu żaglowego, czyli takielunek.

Najprostszym i najmniej formalnym podziałem jednostek żaglowych jest ich podział ze względu na wielkość. Najmniejsze jednostki to żaglówki, większe to jachty, zaś największe to “prawdziwe” żaglowce. Jednak w najszerszym rozumieniu terminu żaglowiec jest nim każda bez wyjątku jednostka, której ożaglowanie stanowi jej kluczowy napęd. Żaglówki i jachty nazywa się też potocznie “łódkami”.

Według przepisów Polskiego Rejestru Statków każda jednostka pływająca (w tym i żaglowiec), która służy do rekreacji, turystyki, uprawiania sportu, celów szkoleniowych albo reprezentacyjnych, jest jachtem. Wynika to z faktu klasyfikacji jednostek pływających wg przeznaczenia, a nie rozmiaru.

Maxus33, czarter jachtów mazury.

Żaglowce, tożsamo jak pozostałe jednostki pływające, można dzielić również ze względu na liczbę ustawionych równolegle kadłubów jednostki. Odznacza się jednokadłubowce, , a oprócz tego wielokadłubowce - katamarany i trimarany. W podziale tym nie uwzględnia się potencjalnych pływaków.

Żaglowce można dzielić również na rekreacyjne, turystyczne, sportowe oraz szkolne i badawcze. W przeszłości żaglowce stosowano też w celach militarnych, transportowych oraz w rybołówstwie i polowaniu na duże zwierzęta morskie. Dzisiaj wyłącznie na Dalekim Wschodzie, w Oceanii , a dodatkowo w Afryce żaglowce mają jeszcze wykorzystanie typowo gospodarcze, stanowiąc najczęściej jednocześnie środek transportu oraz dodatkowo lokal mieszkalny.

Żaglowce dzieli się również ze względu na rejon występowania na świecie, gdyż wiele rodzajów jednostek żaglowych jest charakterystycznych (w pewnych przypadkach dosłownie bardzo) dla konkretnych wód. Istnieje także duża cyfra rodzajów żaglowców w ujęciu historycznym, z czego kilka przykładów przetrwało do naszych czasów w postaci całkowicie funkcjonalnych replik.

Jednak zasadniczy podział żaglowców to klasyfikowanie ich ze względu na rodzaj ożaglowania i ilość masztów.