Zjawisko udzielania coraz częściej korepetycji spowodowane jest dlatego że w większości wypadków korepetytor jest wspaniałym specjalistą z danego przedmiotu jak i dlatego, że korepetytor pracuje jedynie z jednym uczniem, który może zadawać nieustannie dużo pytań i dążyć do dogłębnego zrozumienia danego tematu.