W pokoju Terapia dda Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychologicznego oraz 
zajęcia psychoterapii indywidualnej dla młodych i również ludzi starszych. Prowadzę co więcej terapię par małżeńskich.
Współpracuję z osobami, które:

mają trudności w określeniu się w egzystowaniu profesjonalnym

Pomoc psychologiczna Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psycholożką,

które gwarantują stwierdzenie problemu i zaproponowanie najbardziej trafnej odmiany

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa konsultacja trwa około godziny.