Zakres działania biur tłumaczeń obejmują między innymi tłumaczenia zwykłe , w zakres tłumaczeń zwykłych wchodzi przekład dokumentów nie wymagających angażowania fachowej wiedzy z zakresu danej dziedziny. Do przykładów możemy zaliczyć na przykład list, list motywacyjny, CV, tłumaczenia finansowe to obecnie niezwykle poszukiwana usługa.

Tłumaczenia specjalistyczne, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają specjalistycznej wiedzy z określonej dziedziny nauki czy biznesu. Przykłady dokumentów które zalicza się do tłumaczenia specjalistycznego to m.in. umowy cywilno-prawne, teksty naukowe, instrukcje obsługi urządzenia - czytaj więcej

Z racji tego, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w koszt tłumaczeń specjalistycznych zaliczana jest kolejna weryfikacja drugiego tłumacza tak więc tłumacz angielskiego jest sprawdzany przez innego tłumacza.

Tłumaczenia finansowe to tak naprawdę dokumenty w formie papierowych wydruków, opatrzonych pieczęcią i notą, poświadczającą za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego rodzaju mogą być opracowane wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, tłumacze języka angielskiego powinien więc mieć specjalne uprawnienia.

Kolejnym typem tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, są to tłumaczenia równoległe, czyli tłumaczenie następuje w podczas wypowiedzi osoby przemawiającej. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych a także tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są głównie stosowane podczas konferencji międzynarodowych i innego typu spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego typu wymaga wykorzystania sprzętu do transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zamieniają się co pół godziny. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  - tzw. szuszotaż, charakteryzują się one tym, że tłumacz szepcze do ucha słuchacza który siedzi obok, poprzez zastosowanie tej metody możliwe jest obsłużenie dwóch lub trzech osób w jednym czasie