Urzędy pracy prowadzą aktywne projekty uaktywniania osób dotkniętych bezrobociem. Na pieniężne wspomożenie, jakim jest dofinansowanie z urzędu pracy, mają realne szanse zarazem przedsiębiorstwa jak i osoby bezrobotne.

 

Przedsiębiorstwa mogą się starać o refundację wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy. Wyposażenie stanowiska dla pracownika przy pomocy urzędu równoznaczne jest z obowiązkiem zatrudnienia pracownika rekrutowanego spośród bezrobotnych wskazanych przez ten urząd. Urząd pracy wybiera bezrobotnych według kryteriów zaproponowanych przez wnioskodawcę, czyli firmę. Stanowisko pracy musi istnieć przez minimum dwa lata.

 

Zdecydowanie bardziej skuteczną metodą uaktywnienia bezrobotnych są bezpośrednie dotacje dla bezrobotnych. W praktyce jest to przyznawanie zainteresowanym założeniem własnego przedsiębiorstwa jednorazowych środków na uruchomienie działalności na własny rachunek. W przypadku takiej pomocy nie tylko konkretny bezrobotny przestaje być bezrobotnym i staje się przedsiębiorcą, ale także daje nadzieję na utworzenie nowych miejsc pracy w sytuacji, kiedy jego firma będzie się szybko rozwijać.

 

Ten rodzaj wsparcia okazuje się niezmiernie skuteczny, gdyż raptem mały odsetek osób, które wzięły dofinansowanie, po okresie 1 roku wraca do urzędu pracy, by jeszcze raz otrzymać status osoby bezrobotnej.

 

Dotacje z urzędu pracy są wspaniałą szansą dla osób, które czekają na sposobność, aby uruchomić własne przedsiębiorstwo. Każdy, kto wie, że przedsiębiorczość jest dla niego, a w chwili obecnej z jakichś przyczyn spotyka się z trudnym problemem bezrobocia i braku kapitału, powinien z niej zrobić użytek.