Centrum logistyczne Postolice usytuowano na skrzyżowaniu międzynarodowych, strategicznych szlaków komunikacyjnych, w centrum Europy. Dogodne połączenie z siecią transportu drogowego, kolejowego i lotniczego, a później również wodnego, będzie nie tylko gwarantować szybkość i elastyczność dostaw, ale też sprzyjać nawiązywaniu i podtrzymywaniu wielokierunkowych kontaktów handlowych.