Do głównych obowiązków biura tłumaczeń należą między innymi tłumaczenia zwykłe , w zakres zwykłych tłumaczeń wchodzi przekład dokumentów nie wymagających wykorzystania specjalistycznej wiedzy z zakresu konkretnej dziedziny. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia zwykłego to na przykład notatka, email, życiorys, tłumaczenia przysięgłe to teraz niezwykle poszukiwana usługa.

Specjalistyczne tłumaczenia, w tej grupie znajdują się teksty, których zrozumienie i przełożenie wymagają specjalistycznej wiedzy z danej dziedziny nauki i biznesu. Przykłady dokumentów kwalifikowanych do tłumaczenia specjalistycznego to między innymi umowy cywilno-prawne, artykuły naukowe, instrukcje obsługi urządzenia

Z racji tego, iż kładziemy bardzo duży nacisk na jakość naszych tłumaczeń, w cenę tłumaczeń specjalistycznych wliczona jest dodatkowa weryfikacja drugiego tłumacza tak więc tłumacz angielskiego jest sprawdzany przez innego tłumacza.

Ten rodzaj tłumaczeń to dokumenty w postaci papierowych wydruków, które opatrzone są pieczęcią a także notą - więcej na ten temat tutaj , która poświadcza za ich zgodność z oryginałem. Dokumenty tego typu mogą być tłumaczone wyłącznie przez tłumaczy przysięgłych, tłumacze języka angielskiego powinien więc mieć specjalne uprawnienia.

Kolejnym typem tłumaczeń są tłumaczenia symultaniczne, polegają one na tłumaczeniu równoległym, czyli przekład następuje w trakcie wypowiedzi osoby która przemawia. Ten typ tłumaczeń składa się z tłumaczeń szeptanych jak również tłumaczeń kabinowych. Tłumaczenia kabinowe są najczęściej stosowane w czasie kongresów i innego typu spotkań, które mają wielu uczestników. Tłumaczenie tego typu wymaga wykorzystania sprzętu który służy transmisji przekładu i zaangażowania zespołu dwóch tłumaczy , którzy zmieniają się w odstępach półgodzinnych. Innym rodzajem tłumaczeń równoległych są tłumaczenia szeptane  - tzw. szuszotaż, charakteryzujące się tym, iż tłumacz szepcze do ucha słuchacza który siedzi obok, poprzez zastosowanie tej metody możliwe jest obsłużenie dwóch albo trzech osób w jednym czasie