Powiatowe Urzędy Pracy prowadzą skuteczne projekty aktywizowania osób, które mają problemy z podjęciem pracy. Na pieniężne wsparcie, jakie stanowi dofinansowanie z urzędu pracy, mogą liczyć zarówno przedsiębiorcy prowadzący już firmę jak i zarejestrowani bezrobotni.

 

Zarejestrowane podmioty gospodarcze mogą ubiegać się o refundację wyposażenia lub doposażenia powstającego stanowiska pracy. Przygotowanie stanowiska dla pracownika przy pomocy urzędu tożsame jest z obowiązkiem zatrudnienia pracownika rekrutowanego z osób bezrobotnych zaproponowanych przez urząd. Urząd pracy proponuje bezrobotnych na podstawie wskazówek określonych przez wnioskodawcę. Miejsce pracy musi funkcjonować przez przynajmniej 2 lata.

 

Lepszym sposobem uaktywnienia bezrobotnych są bezpośrednie dotacje dla bezrobotnych. W praktyce jest to przyznawanie zainteresowanym otwarciem własnego przedsiębiorstwa jednorazowych środków finansowych na podjęcie działalności gospodarczej. W wyniku takiej pomocy nie tylko konkretny bezrobotny przestaje być osobą bezrobotną i staje się przedsiębiorcą, ale także rokuje szanse na zatrudnienie własnych pracowników w sytuacji, gdy jego biznes będzie się dynamicznie rozwijać.

 

Ten rodzaj wsparcia okazuje się zadziwiająco efektywny, gdyż zaledwie mały odsetek osób, które skorzystały z dofinansowania, po okresie dwunastu miesięcy wraca do PUP, by kolejny raz otrzymać status bezrobotnego.

 

Dotacje z urzędu pracy to niepowtarzalna szansa dla osób, które chcą otworzyć własną działalność. Absolutnie każdy, kto czuje się przedsiębiorcą, a w chwili obecnej z jakichś przyczyn boryka się z ciężkim problemem bezrobocia i braku środków finansowych, powinien z niej zrobić dobry użytek.