Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

 

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR. Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości sytuacji wystarcza. Natomiast jeżeli zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Podobnie jest w firmach - drobne, każdego dnia sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Ale jeżeli firma pragnie osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”. Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi ale także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych.

Zadaniem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty , a ponadto zidentyfikowanie obszarów które mogą hamować rozwój spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, przez motywowanie, aż po doradztwo prawne) lub wyłącznie wybranym zagadnieniem (przykładowo pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien wycenić na bazie własnego doświadczenia i analizy wymagań korporacji jakie działania są potrzebne, ażeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności menedżerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i korzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednakże stosunkowo niewiele firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej korporacji i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie ludzi pozwala przy niewielkich nakładach finansowy (np. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności oraz dodatkowo poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane umiejętności i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do potrzeb organizacji szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.