W naszym biurze Psychoterapia Warszawa prowadzę sesje pomocy psychologicznej oraz 
zajęcia psychoterapii samotnej dla nieletnich i również ludzi pełnoletnich. Prowadzę także zajęcia związków.
Współdziałam z osobami, które:

posiadają kłopoty w określeniu się w życiu profesjonalnym

Psycholog Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie wstępne z psychologiem,

które zapewniają skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie najbardziej godniej formy

pomocy psychologiczne. Jednokrotna zajęcia trwa około godziny.