Układanie kostki brukowej przez zawodowców może kosztować około 40-60 zł za metr kwadratowy za samą robociznę. Możemy zrobić to sami jeśli mamy czas i chęci.Fachowiec po prostu zrobi to od nas dokładniej, bazując na swojej wiedzy i doświadczeniu, za co musimy mu niestety zapłacić.

Z czego korzysta brukarz?

- szpadel

- oprzyrządowanie do ustawienia poziomów

- ubijarka

- tłuczeń do podbudowy

- mieszanka cementowo piaskowa

- krawężniki

- cement piasek i kostka brukowa

- szczotka, grabie, taczki

Zaczynając układanie kostki brukowej ważne jest oznaczenie podjazdu słupkami ze sznurkiem. Po ustaleniu granicy podjazdu możemy przystąpić do kopania koryta. Głębokość koryta zależy od wilgotności gleby. W tym etapie wykonujemy niwelację terenu, wyrównanie podstawy do planowanej powierzchni.

Kolejnym etapem układania kostki brukowej jest ustawienie krawężników. Warto przede wszystkim zaplanować, żeby szerokość drogi odpowiadała wielokrotności szerokości kostki, tak aby później nie trzeba było przycinać każdej kolejnej kostki bruku.

Gdy mamy wytyczoną linię krawężników, możemy przystąpić do wysypywania i ubijania podbudowy - czyli kruszywa lub tłucznia. Na podbudowę wysypywana jest luźna posypka cementowo-piaskowa, którą później poziomujemy i wyrównujemy do wyznaczonego poziomu (przy pomocy sznurka i poziomicy). Grubość tej warstwy powinna wynosić od 5 do 10 cm. Należy pamiętać o ustawieniu spadków. Następnie rzędami ciasno układamy kostkę brukową. Po ułożeniu dobijamy kostkę do podłoża i na końcu rozprowadzamy na powierzchni piasek.