W biurze Terapia dda Warszawa prowadzę sesje pomocy psychologicznej a także 
konsultacje psychoterapii osobistej dla nieletnich i dodatkowo ludzi dorosłych. Prowadzę oprócz tego zajęcia związków.
Kooperuję z osobami, które:

cierpią z przyczyny niestałości uczuciowej,
czują generalny niedobór satysfakcji życiowej,
doznają przemocy psychicznej, fizycznej,
są w intymnym związku z osobą uzależnioną,
mają ślady zespołu DDD,

Terapia małżeńska Warszawa to konsultacje wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psychoterapeutą,

które zapewniają nazwanie problemu i zaproponowanie w najwyższym stopniu porządnej postaci

pomocy psychologiczne. Jednorazowa konsultacja trwa około godziny.