kabel ziemny , rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci albo innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi , a oprócz tego porażeniem prądem elektrycznym. Kabel przewód służą do trwałego połączenia źródeł prądu z jego odbiornikami. Przesyła się nimi energię elektryczną bądź dane za pośrednictwem prądu elektrycznego. kabel ziemny jest stosowany w instalatorstwie i energetyce.