Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wynajdowanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym celem. Znacząca większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niedużo, ażeby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego także do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, doskonale dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i elastycznego funkcjonowania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Niewątpliwie, niektóre z tych cech można cały czas rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To przede wszystkim one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo gotówki, niemniej jednak również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną korporacji nie pracuje efektywnie i nie może całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - dosłownie szkolenia umiejętności managerskich albo indywidualny coaching bielsko nie w każdej sytuacji osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na kłopoty, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a częściej są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wybrać optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale także zaproponować mu planowanie ścieżki drogi do sukcesu i rozwoju w danej spółce, przyczyniając się tym samym do wzrostu funkcjonalności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Preferują, ażeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i nieustannie rozwijać własne kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko ocenić symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a ponadto przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.