Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

 

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR. Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w bardzo wielu sytuacjach wystarcza. Jednakże jeśli zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Tak samo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeżeli firma pragnie osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”. Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi niemniej jednak także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych.

Zadaniem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty , a ponadto zidentyfikowanie obszarów które mogą hamować rozwój spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po wsparcie prawne) lub jedynie wybranym zagadnieniem (np. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na bazie swojego doświadczenia i analizy wymagań spółki jakie funkcjonowania są potrzebne, aby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności menedżerskich albo coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i użytkowanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednak relatywnie niedużo firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw. Większości z nich wydaje się, że kontrolowanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej spółce i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie osób pozwala przy nieznacznych nakładach finansowy (np. na szkolenia umiejętności managerskich lub coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności , a ponadto poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.