kabel ziemny, rodzaj przewodu elektrycznego izolowanego, jedno- lub wielożyłowego, otoczonego wspólną powłoką. Chroni ona przed przedostaniem się wilgoci albo innych substancji szkodliwie działających na izolację, uszkodzeniami mechanicznymi oraz dodatkowo porażeniem prądem elektrycznym. Kabel przewód służą do trwałego połączenia źródeł prądu z jego odbiornikami. Przewód kabel ziemny jest stosowany w instalatorstwie i energetyce. Oferujemy kable ziemne przewody i kable producentów polskich.