Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a ponadto właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym celem. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niedużo, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego praktykę i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i funkcjonalnego funkcjonowania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w przyszłości całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju korporacji. Ze stuprocentową pewnością, niektóre z tych cech można wciąż rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednak nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To głównie one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo gotówki, niemniej jednak również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną spółki nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość w pełni wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmienić - nawet szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie w każdej sytuacji osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, podczas procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na kwestie, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w wielu sytuacjach są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wybrać najlepszego kandydata na określone stanowisko, ale też zaproponować mu planowanie ścieżki drogi do sukcesu i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu użyteczności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od korporacji czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Chcą, ażeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i non stop rozwijać własne kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na funkcjonalność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko wycenić symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy , a dodatkowo przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.