Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wraz z kryzysem i niesprzyjającą koniunkturą decyzje o inwestycjach i wydatkach są podejmowane znacznie ostrożniej. Myliłby się natomiast ten, który uważałby że jest to okres zamrożenia wydatków i sztywnego podejścia do prowadzonej działalności.

Czas kryzysu to nie tylko sprawdzian dla firm/działalności jednoosobowych/przedsiębiorstw, niemniej jednak także świetna okazja do zweryfikowania własnego podejścia do sposobu zarządzania organizacją. Przy dobrym popycie i sprzyjających warunkach zewnętrznych firma w większości się rozwija. Dopiero zmiana otoczenia na mniej przyjazne ujawnia braki organizacyjne i strukturalne w przedsiębiorstwie. Dlatego też w czasie kryzysu warto przyjrzeć się dokładniej funkcjonującym w korporacji procedurom i ustaleniom. Możliwe, że wiele z nich straciło już rację bytu lub stało się wręcz przeszkodami w rozwoju korporacji? To również wspaniały okres na inwestowanie w ludzi - zarówno szeregowych pracowników, jak również kadrę zarządzającą.

Nie znaczy to jednak, że należy inwestować w cokolwiek, co akurat jest modne albo wykorzystywane przez konkurencję. Podobnie jak z innymi wydatkami, także wydatki na rozwój ludzi i spółki powinno się najpierw przeanalizować. ,Skuteczne podejście opiera się na analizie potrzeb, czyli zastanowieniu się, czego tak naprawdę potrzebuje firma i co może jej pomóc w tej sytuacji. Inwestowanie na zasadzie ‘kupię sobie usługę doradztwa HR bielsko lub Coaching biznesowy dlatego, że robi to konkurencja ma możliwość nie przynieść oczekiwanych rezultatów. Każda firma jest inna i to, co sprawdza się w jednej, nie musi sprawdzić się w drugiej” - mówi Jolanta Kućka, trener i coach w firmie Partner Rozwoju. ,W Bielsku, Krakowie, gdzie najczęściej szkolę, zdarzyło mi się wielokrotnie obserwować takie zachowania przedsiębiorców. To jednak droga donikąd” - dodaje.

Nie znaczy to jednak, że żadna z metod wspierania pracowników i firmy szkolenia, coaching biznesowy lub doradztwo HR bielsko nie przyniesie oczekiwanych wyników. ,Tu nie chodzi o rezygnację ze wszystkiego” - mówi Jolanta Kućka - ,ale o mądre inwestowanie pieniędzy. Zanim zakupi się szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, albo szkolenie umiejętności managerskich, trzeba wiedzieć, dokładnie jakie są potrzebne i dla kogo” - dodaje. Kupowanie szkoleń ,uniwersalnych”, których program nie ulega zmianom w zależności od grupy targetowej i jej wiedzy nie jest dobrym rozwiązaniem. ,Raczej trudno wówczas liczyć na oszałamiające rezultaty jak połowa grupy się nudzi - bo już coś wie, a druga połowa się nudzi, bo już dawno się wyłączyła z powodu tego, że nie wie o czym mowa” - mówi Jolanta Kućka.

Rozwiązaniem są coraz popularniejsze szkolenia szyte na miarę firmy. Po analizie trener dobiera rozwiązania oraz program do uczestników i potrzeb przedsiębiorstwa. Może wyselekcjonować jedno z narzędzi (np. tylko coaching bielsko dla wybranych ludzi), jak i zaproponować bardziej złożone rozwiązania, łączące w sobie wiele rozwiązań wspierających ZZL. ,Trener, z doświadczeniem wie jak co funkcjonuje w praktyce i na podstawie tej wiedzy może powiedzieć, które narzędzie najlepiej zadziała” - dodaje Jolanta Kućka.