Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wraz z kryzysem i niesprzyjającą koniunkturą decyzje o inwestycjach i wydatkach są podejmowane znacznie ostrożniej. Myliłby się jednakże ten, który uważałby że jest to okres zamrożenia wydatków i sztywnego podejścia do prowadzonej działalności.

Czas kryzysu to nie tylko sprawdzian dla firm (przedsiębiorstw, działalności jednoosobowych, spółek), ale też świetna okazja do zweryfikowania własnego podejścia do sposobu zarządzania organizacją. Przy dobrym popycie i sprzyjających warunkach zewnętrznych firma w większości wypadków się rozwija. Dopiero zmiana otoczenia na mniej przyjazne ujawnia braki organizacyjne i strukturalne w przedsiębiorstwie. Dlatego też w czasie kryzysu warto przyjrzeć się funkcjonującym w korporacji procedurom i ustaleniom. Być może wiele z nich straciło już rację bytu albo stało się wręcz przeszkodami w rozwoju spółki? To również świetny okres na inwestowanie w ludzi - zarówno szeregowych pracowników, jak i kadrę zarządzającą.

Nie znaczy to jednak, że trzeba inwestować w cokolwiek, co akurat jest modne lub wykorzystywane przez konkurencję. Podobnie jak z innymi wydatkami, też wydatki na rozwój ludzi i korporacji należy najpierw przeanalizować. ,Skuteczne podejście opiera się na analizie potrzeb, czyli zastanowieniu się, czego tak naprawdę potrzebuje firma i co może jej pomóc w tej sytuacji. Inwestowanie na zasadzie ‘kupię sobie usługę doradztwa HR bielsko lub coaching biznesowy dlatego, że robi to konkurencja ma możliwość nie przynieść oczekiwanych wyników. Każda firma jest inna i to, co sprawdza się w jednej, nie musi sprawdzić się w drugiej” - mówi Jolanta Kućka, trener i coach w firmie Partner Rozwoju. ,W Bielsku, Krakowie, gdzie najczęściej szkolę, zdarzyło mi się wielokrotnie obserwować takie zachowania przedsiębiorców. To jednak droga donikąd” - dodaje.

Nie oznacza to natomiast, że żadna z metod wspierania pracowników i firmy szkolenia, coaching zdalnyalbo doradztwo HR bielsko nie przyniesie oczekiwanych rezultatów. ,Tu nie chodzi o rezygnację ze wszystkiego” - mówi Jolanta Kućka - ,ale o mądre inwestowanie pieniędzy. Zanim zakupi się szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi, lub szkolenie umiejętności managerskich, trzeba wiedzieć, dokładnie jakie są potrzebne i dla kogo” - dodaje. Kupowanie szkoleń ,uniwersalnych”, których program nie ulega zmianom w zależności od grupy docelowej i jej wiedzy nie jest dobrym rozwiązaniem. ,Raczej trudno wówczas liczyć na oszałamiające rezultaty jak połowa grupy się nudzi - bo już coś wie, a druga połowa się nudzi, bo już dawno się wyłączyła z powodu tego, że nie wie o czym mowa” - mówi Jolanta Kućka.

Rozstrzygnięciem są coraz popularniejsze kursy szyte na miarę firmy. Po analizie trener dobiera rozwiązania oraz program do uczestników i potrzeb przedsiębiorstwa/firmy/spółki. Może wybrać jedno z narzędzi (na przykład wyłącznie coaching bielsko dla wybranych ludzi), jak i zaproponować bardziej złożone rozwiązania, łączące w sobie kilka rozwiązań wspierających ZZL. ,Trener, z doświadczeniem wie jak co funkcjonuje w praktyce i na podstawie tej wiedzy może powiedzieć, które narzędzie najlepiej zadziała” - dodaje Jolanta Kućka.