Gastronomia (z grec. gaster - “żołądek”, nómos - “prawo”, “ustawa”) - rodzaj działalności gospodarczejpolegającej na prowadzeniu otwartych zakładów żywienia zbiorowego (przykładowo. restauracji, barów, stołówek itp.). Też sztuka przyrządzania i podawania potraw w oparciu o fachową edukację kulinarną. Gastronomia to również wiedza o produktach, ich wartości odżywczej, o racjonalnym zrobieniu potraw, komponowaniu posiłków, o tradycjach kulinarnych oraz dodatkowo zwyczajach i obyczajach związanych z jedzeniem.

Pomimo, ze obieraczka należy do jednej z najstarszych i najbardziej rozpowszechnionych form dzialanosci usługowej, jej pojecie, funkcje i zakres nie maja w literaturze i praktyce jednolitego ujęcia. Studiując literaturę dotyczącą gastronomii, można zauważyć duży chaos

w obrębie głównych pojęć dotyczących tego działu gospodarki. Termin “gastronomia” ma a dodatkowo wiele synonimów: żywienie zbiorowe (catering), rzemiosło gastronomiczne, usługi żywieniowe (food service industry). W dużej liczbie przypadków gastronomia jest traktowana jako ogniwo większych systemów ekonomicznych: gospodarki żywieniowej lub hotelarstwa. Gastronomia.