Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a dodatkowo właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest kilka punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, ma możliwość wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również pragnienia skorzystania z coachingu poprzez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W obecnych czasach rynek pracy, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkiem innego podejścia do administrowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, chce równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, chce się realizować w swoich pasjach. Jest to pokolenie, które preferuje pracować, lecz nie preferuje, aby praca była całym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą podstawowe stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej korporacji pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeśli nie widzą sposobności rozwoju, pracują w jednej korporacji zdecydowanie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y powinno się mieć odpowiednie podejście. Stosowanie jedynie autokratycznego albo demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią przystosować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią też wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów ma możliwość być także pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face lub poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który woli skutecznie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który pozwoli mu wygenerowanie pomysłów za przemianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik może również określić, co jest jego priorytetem, na czym woli się skupić i jak to posiada się do oczekiwań spółki. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.