Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akrtedytowany coach oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, Coaching bielsko, Coaching biznesowy, Coaching zdalny i Doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł dotyczy powyższych zagadnień. Zapraszam do lektury.Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, ale sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po kilku tygodniach od jej wdrożenia.

 

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej skomplikowane procesy pojawiające się w firmach wymagają również eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi  jest zatrudnienie doradcy HR. Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niewielkich chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w ogromnej liczbie przypadków wystarcza. Jednakże jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Dokładnie tak samo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Niemniej jednak jeżeli już firma chce osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i zyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”. Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi niemniej jednak również kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych.

Zadaniem doradcy jest bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty , a dodatkowo zidentyfikowanie obszarów które mogą hamować postęp firmy i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, przez motywowanie, aż po wsparcie prawne) albo wyłącznie wybranym zagadnieniem (przykładowo pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien skalkulować na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb spółki jakie działania są potrzebne, żeby wykorzystać potencjał pracowników. Może zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności menedżerskich lub coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę użyteczności pracowników i korzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednakże relatywnie niewiele firm/spółek/korporacji. Większości z nich wydaje się, że kontrolowanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To natomiast coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze swoich działań. Umiejętne motywowanie osób umożliwia przy niedużych nakładach finansowy (np. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching zdalny czy coaching biznesowy) osiągnąć znaczny wzrost wydajności, efektywności oraz poprawę atmosfery w pracy”. Po prostu podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane kwalifikacji i czerpał satysfakcję z tego co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do wymagań organizacji szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy plan zmian i rozwoju.