Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wynajdowanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym zadaniem. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie umożliwia na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się jedynie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niewiele, by wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego również do prowadzenia profesjonalnego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego doświadczenie i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i użytecznego funkcjonowania firmy. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia później w pełni wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Ze 100% pewnością, niektóre z tych cech można wciąż rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszystkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To głównie one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji może kosztować pracodawcę nie tylko niemało pieniędzy, ale także czasu. To w dużej mierze indywidualne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną spółki nie pracuje efektywnie i nie może w pełni wykorzystywać swoich wszystkich umiejętności. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - dosłownie szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty dalszej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na problemy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w ogromnej liczbie przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wyselekcjonować optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki wymarzonej ścieżki zawodowej i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu efektywności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od firmy czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Preferują, aby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i bez ustanku rozwijać swoje kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i umiejętności managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na użyteczność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi również szybko ocenić symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy oraz dodatkowo przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.