Osoby, które zainteresował temat ortopeda dziecięcy Olsztyn odsyłamy na stronę internetową http://www.bib.com.pl. Tam  właśnie opublikowano, systematycznie aktualizowane informacje na temat profesjonalistów z tej i pozostałych dziedzin medycyny.
Określenie ortopedia dziecięca jako nazwa podspecjalizacji medycznej, spotyka się w zdecydowanej większości przypadków w związku z  koniecznością odróżnienia ortopedii ogólnej, odnoszącej się do osób dorosłych i dzieci ze względu na spore różnice w budowie oraz rozwoju a więc wymóg dodatkowej, bardziej szczegółowej znajomości wszystkich faz rozwoju i zmian zachodzących w organizmie, począwszy od fazy płodu do uzyskania dojrzałości fizycznej i tyczy się diagnozy i leczenia operacyjnego chorób, a także różnych urazów w obrębie narządu ruchu, w tym kości (z wyłączeniem czaszki), więzadeł oraz układu mięśni, z uwzględnieniem układu nerwów i naczyniowego w różnych fazach rozwojowych dzieci. Ze względu na to, że kształtowanie się układu kostnego przebiega dosyć szybko, w odniesieniu do ogólnej długości życia, niesie ze sobą spore ryzyko powstania utrwalonych zmian zwyrodnieniowych w przypadku wystąpienia  błędów popełnianych głównie przez rodziców, którzy przyzwolają na ograniczanie ruchowej aktywności dzieci oraz błędów żywieniowych, na przykład niedoboru wapnia i niedoboru witaminy D we wczesnych fazach rozwoju.