Jeżeli wybieracie się Państwo  na zwiedzanie Olsztyna , a dodatkowo zainteresowani będziecie ofertami z branży hotele Olsztyn lub hotel Olsztyn. Polecamy wam stronę http://www.bib.com.pl. Opublikowano na niej wiele danych odnośnie obiektów oferujących usługi noclegowe. Wiekszość z tych danych to jedynie podstawowe, takie jak: nazwa, adres i numer telefonu. Znajdą się też bardziej rozszerzone, zawierające zakres usług oraz dodatkowo różnorakie poszerzone opisy. Polecić można firmy, które szczególnie dbają o potencjalnych nabywców ich usług i próbują zaprezentować im jak najwięcej wiedzy na temat swoich usług. Zakres działalności obecnych na rynku hoteli, to zwykle wyłącznie usługi noclegowe. Jednak dzisiaj, w okresie sporej stagnacji gospodarczej hotel bez dodatkowych usług całkiem prawdopodobne, że nie mógłby utrzymać się na rynku przy aktywnym konkurentom w tej działalności, to jest: zajazdom, motelom i pensjonatom. Prawie każdego nabywcę traktują jako kogoś bardzo ważnego, ale powodzenie działąlności zapewni jedynie użytecznie działający marketing, który zapewni hotelowi wraz z restauracją stały dopływ zleceń zbiorczych imprez, takich jak: bankiety, konferencje, wesela, stypy i różne okazjonalne imprezy  oraz catering dla imprez poza obiektem hotelu.