W biurze Terapia par Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej a także 
zajęcia psychoterapii osobistej dla nieletnich i również ludzi starszych. Prowadzę poza tym konsultacje par małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają kłopoty w wykazaniu się w egzystowaniu zawodowym

Leczenie uzależnień Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które gwarantują skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu poprawnej postaci

pomocy psychologiczne. Jedna zajęcia trwa około godziny.