Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha oraz dodatkowo właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest kilka punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak i chęci skorzystania z coachingu poprzez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek pracy, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy całkiem innego podejścia do zarządzania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, preferuje równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, chce się realizować w własnych pasjach. Jest to pokolenie, które pragnie pracować, lecz nie pragnie, żeby praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą zdecydowana większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą priorytetowe stanowiska. Bezpowrotnie odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej spółce pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli już nie widzą sposobności rozwoju, pracują w jednej firmie kategorycznie krócej, stąd również warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y należy mieć odpowiednie podejście. Stosowanie wyłącznie autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie umieją dostosować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią też wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów może być również pomocny coaching biznesowy bielsko albo coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face lub poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem aplikacji Skype.

Manager, który pragnie efektywnie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi budować obraz, który umożliwi mu wygenerowanie koncepcji za przemianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość także określić, co jest jego priorytetem, na czym preferuje się skupić i jak to ma się do oczekiwań korporacji. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.