W moim biurze Poradnia psychologiczna Warszawa prowadzę konsultacje wsparcia psychologicznego i 
konsultacje psychoterapii samotnej dla nieletnich i również ludzi starszych. Prowadzę również terapię związków małżeńskich.
Pracuję z osobami, które:

zaznają zastój dorastania czy też wieku średniego,

Pomoc psychologiczna Warszawa to zajęcia wsparcia psychologicznego to spotkanie przygotowawcze z psychologiem,

które umożliwiają stwierdzenie kłopotu i zaproponowanie najbardziej prawidłowej postaci

pomocy psychologiczne. Jednostkowa konsultacja trwa około godziny.