W biurze Terapia dda Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
sesje psychoterapii pojedynczej dla nieletnich i również ludzi starszych. Prowadzę poza tym terapię par.
Współpracuję z osobami, które:

cierpią z przyczyny zmienności emocjonalnej,
czują powszechny niedostatek satysfakcji życiowej,
zaznają przemocy psychicznej, fizycznej,
są w poufałym stosunku z osobą uzależnioną,
posiadają wyrazy zespołu DDA,

Psycholog Warszawa to sesje wsparcia psychologicznego to spotkanie początkowe z psycholożką,

które umożliwiają skonstatowanie kłopotu i zaproponowanie w najwyższym stopniu godniej odmiany

pomocy psychologiczne. Jednokrotna sesja trwa około godziny.