Rośliną są to organizmy, które nie można przypisać do grupy zwierząt. Rośliny są uważane za organizmy żywe. Wielu ludzi wkłada serce przy ich uprawie. Zadbanie o umotywowany rodzaj gleby, czy też odpowiednie nasłonecznienie jest elementem, który decyduje o przeżyciu roślinki w dany środowisku. Istnieją dwa typy nawozów do roślin. Są to nawozu sztuczne i naturalne. Duże przedsiębiorstwa/spółki zajmujące się hodowlą roślin na dużą skalę inwestuje niemałą ilość kasy w nawozy, które posiadają zapewnić już większą odporność i szybszy postęp. Do każdej rośliny należy podchodzić osobiście. Rośliny mają różnorakie potrzebne. Jedne potrzebują dużą ilość światła inne jednak znikomą. Częstotliwość podlewania także jest zależna od daje rośliny. Wracając do nawozów powinno się rozróżnić nawozy, które mają bezpośredni wpływ na rośliny i pośredni. Pośredni wpływ mają przykładowo nawozy, które głównie użyźniają glebę, a przez glebę nawóz trafia bezpośrednio do rośliny. Nawozy bezpośrednie stosowane są bezpośrednie na liście, łodygę rośliny.