Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem oraz właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł tyczy się wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Wyszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym celem. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się tylko na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To jednakże zbyt niedużo, aby wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego także do prowadzenia fachowego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego doświadczenie i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, perfekcyjnie dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i funkcjonalnego funkcjonowania spółki. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, umożliwia w późniejszym czasie całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju spółki. Na pewno, niektóre z tych cech można cały czas rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszystkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten sposób. Równie istotne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To głównie one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji ma możliwość kosztować pracodawcę nie tylko dość dużo gotówki, ale też czasu. To w dużej mierze indywidualne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną firmy nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość w pełni wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - wręcz szkolenia umiejętności managerskich lub indywidualny coaching bielsko nie za każdym razem osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty dalszej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, podczas procesu rekrutacyjnego warto skorzystać z usług doradcy HR. Jego wiedzę praktyczną i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na kłopoty, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w korporacji zespołu, a w dużej liczbie przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wybrać optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki drogi do sukcesu zawodowego i rozwoju w danej korporacji, przyczyniając się tym samym do wzrostu funkcjonalności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Chcą, aby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i ciągle rozwijać osobiste umiejętności. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i kwalifikacji managerskich, monitorując wszystkie zmienne, które wpływają na funkcjonalność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi także szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy oraz przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy albo indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.