Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a oprócz tego właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest kilka punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, ma możliwość wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak i pragnienia skorzystania z coachingu przez managerów, celem ulepszenia efektów własnej pracy.

 

W teraźniejszych czasach rynek zatrudnienia, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy zupełnie innego podejścia do kontrolowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, pragnie równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, chce się realizować w spersonalizowanych pasjach. Jest to pokolenie, które pragnie pracować, lecz nie preferuje, ażeby praca była całym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią lub w najbliższej przyszłości stanowić będą znacząca większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą podstawowe stanowiska. Bez powrotu odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej firmie pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli już nie widzą sposobności rozwoju, pracują w jednej korporacji zdecydowanie krócej, stąd także warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y powinno się mieć odpowiednie podejście. Stosowanie tylko autokratycznego albo demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią dopasować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, potrafią także wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów może być też pomocny coaching biznesowy bielsko lub coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo przez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który preferuje skutecznie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który pozwoli mu wygenerowanie koncepcji za przemianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik może także określić, co jest jego priorytetem, na czym woli się skupić i jak to ma się do oczekiwań firmy. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy albo w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.