Mieszanki z materiałów gumowych posiadają bardzo dużo zastosowań zarówno w przemyśle, jak również w budownictwie. Mogą się one różnić od siebie dość znacznie. Mieszanki dostosowywane są w większości do konkretnego wykorzystywania i warunków, w jakich będą się znajdować. Inne mieszanki gumowe będą zastosowane do produkcji uszczelnień, inne zaś do produkcji granulatów, które następnie zostaną wykorzystane do pokrycia nawierzchni boiska sportowego. Aby osiągać wysoką jakość każdej mieszanki tego rodzaju potrzebne jest duże doświadczenie oraz dodatkowo wysokie kwalifikacje kadry pracowników, którzy są za to odpowiedzialni. Szukając więc odpowiednich materiałów na potrzeby naszego przedsiębiorstwa/spółki musimy głównie szukać takich producentów, którzy wykazują największy profesjonalizm i mają dużą wiedzę praktyczną w tego typu produkcji. Niektóre mieszanki specjalne mogą wymagać posiadania atestów. Mogą być to atesty na dozwolony kontakt z wodą pitną, czy też do wykorzystania w instalacjach gazowych. W takich okolicznościach będziemy zmuszeni szukać takiego producenta mieszanek gumowych, który spełni te wymagania. Stale wzrasta zapotrzebowanie na produkty tego rodzaju na naszym rynku. Niektóre z nich tworzone są w oparciu o surowce z odzysku. Inne z kolei robione są w ramach produkcji pierwotnej. Odróżniają się z tego względu dość znacznie między sobą nie tylko właściwościami, lecz także ceną. Mieszanki gumowe pochodzące z recyklingu materiałowego są wręcz kilkakrotnie tańsze od spersonalizowanych odpowiedników.