Artykuł ten został zainspirowany rozmową z Panią Jolantą Kućką specjalistką  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanym coachem , a dodatkowo właścicielką firmy - Partner Rozwoju oferującą: szkolenia umiejętności managerskich, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi, coaching bielsko, coaching biznesowy, coaching zdalny i doradztwo HR. Niemniejszy artykuł dotyczy wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

Poszukiwanie wykwalifikowanych i wyspecjalizowanych pracowników o określonych kompetencjach nie jest prostym misją. Znakomita większość procesów rekrutacyjnych prowadzona jest w sposób, który nie pozwala na dokładne poznanie kandydatów - rekruterzy opierają się wyłącznie na złożonych dokumentach i krótkiej rozmowie. To natomiast zbyt niewiele, by wyłowić perełki na rynku pracy. Dlatego też do prowadzenia specjalistycznego procesu rekrutacyjnego warto zatrudnić doradztwo HR (doradcę), którego doświadczenie i wiedza pozwolą na wybranie pracowników, doskonale dopasowanych do profilu kompetencyjnego.

Dobrze przeprowadzona rekrutacja jest kluczem do stabilnego i efektywnego działania korporacji. Wybór pracowników o określonym profilu kompetencyjnym, wykształceniu, doświadczeniu i cechach osobowości, pozwala później całkowicie wykorzystać ich potencjał do pracy na rzecz rozwoju firmy. Bez wątpienia, niektóre z tych cech można nadal rozwijać - pomaga w tym indywidualnie prowadzony coaching biznesowy, coaching bielsko, coaching zdalny, szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi lub szkolenia umiejętności managerskich. Jednakże nie wszelkie kompetencje udaje się rozwinąć w ten metodę. Równie ważne przy rekrutowaniu są cechy osobowości. To głównie one zadecydują o tym, czy pracownik ,wpasuje” się atmosferę pracy i kulturę organizacyjną przedsiębiorstwa.

,Pomyłka przy rekrutacji ma możliwość kosztować pracodawcę nie tylko sporo gotówki, ale również czasu. To w dużej mierze własne cechy pracownika decydują o tym jak wykonuje on swoją pracę. Pracownik, który nie wpisze się w kulturę organizacyjną spółki nie pracuje efektywnie i nie ma możliwość całkowicie wykorzystywać swoich wszystkich kwalifikacji. Dla pracodawcy oznacza|znaczy to mniejszą wydajność. A pewnych cech nie da się zmodyfikować - nawet szkolenia umiejętności managerskich albo indywidualny coaching bielsko nie w każdym momencie osiągają zamierzony cel” - podkreśla Jolanta Kućka, doradca HR i coach z Bielska.

Zamiast ponosić koszty kolejnej rekrutacji i tracić czas na adaptacje kolejnych pracowników, w trakcie procesu rekrutacyjnego warto korzystać z usług doradcy HR. Jego doświadczenie i wiedza z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi umożliwia zwrócić uwagę na problemy, które decydują o szybkiej i efektywnej adaptacji pracownika do funkcjonującego już w spółce zespołu, a w ogromnej liczbie przypadków są pomijane przez nieprzeszkolonych rekruterów. Doradztwo HR bielsko ma możliwość nie tylko wyselekcjonować optymalnego kandydata na określone stanowisko, ale również zaproponować mu planowanie ścieżki kariery i rozwoju w danej spółce, przyczyniając się tym samym do wzrostu użyteczności organizacji i stworzenia stałego zespołu. ,Coraz częściej pracownicy oczekują od spółki czegoś więcej niż stabilnego stanowiska pracy. Preferują, żeby firma była jak Partner Rozwoju, pomagała im osiągać zaplanowane cele i bez ustanku rozwijać spersonalizowane kwalifikacji. Doradca HR umożliwia zaplanować indywidualny plan szkoleń ZZL i umiejętności managerskich, monitorując wszelkie zmienne, które wpływają na funkcjonalność pracy i satysfakcję pracownika. Potrafi także szybko oszacować symptomy wypalenia zawodowego i niezadowolenia z pracy oraz przeciwdziałać im, oferując coaching biznesowy lub indywidualne rozwiązania” - dodaje Jolanta Kućka, trener, doradca HR i coach.