Kapitał ludzki to najlepsza inwestycja w czasach kryzysu. Brzmi banalnie, niemniej jednak sprawdza się w praktyce - przemyślana strategia zarządzania pracownikami może zwiększyć ich wydajność i zaangażowanie już po paru tygodniach od jej wdrożenia.

Coraz dalej idąca specjalizacja i coraz bardziej trudne procesy pojawiające się w firmach wymagają też eksperckiej wiedzy z danej dziedziny. Dlatego też popularnym sposobem pozyskania specjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania ludźmi jest zatrudnienie doradcy HR - doradztwo HR Bielsko. Jolanta Kućka, trener i coach z Bielska - Białej porównuje doradztwo z dbaniem o zdrowie: ,Przy niedużych chorobach, drobnych przeziębieniach leczymy się na własną rękę - i to w większości wypadków wystarcza. Natomiast jeżeli już zaczyna się dziać coś poważniejszego, bez wahania zlecamy diagnozę specjaliście. Jednakowo jest w firmach - drobne, codziennie sprawy z zakresu szkolenia zarządzanie zasobami ludzkimi mogą wykorzystywać pracownicy bez przygotowania. Ale jeżeli już firma woli osiągnąć coś więcej, wykorzystać potencjał pracowników i uzyskać na dobrym zarządzaniu ludźmi konieczne będzie wsparcie doradcy HR”.

Taka osoba powinna legitymować się nie tylko wiedzą z zarządzaniazasobami ludzkimi, niemniej jednak także kilkuletnim doświadczeniem na stanowiskach HR-owych. Misją doradcy jest, bowiem spojrzenie na całą sytuację okiem profesjonalisty oraz dodatkowo zidentyfikowanie obszarów, które mogą hamować rozwój spółki i będą wymagały dodatkowych działań. Doradca może zajmować się kompleksowo obsługą procesów HR-owych (od rekrutacji, poprzez motywowanie, aż po doradztwo prawne) albo tylko wybranym zagadnieniem (na przykład. pracować przy projekcie). ,Doradca to taki partner rozwoju” - mówi Jolanta Kućka. ,Powinien ocenić na podstawie własnego doświadczenia i analizy potrzeb korporacji, jakie działania są potrzebne, aby wykorzystać potencjał pracowników. Ma możliwość zaproponować zmiany w strukturze organizacyjnej, szkolenia umiejętności managerskich lub coaching biznesowy dla wybranych kierowników. Wszelkie jego propozycje posiadają na celu poprawę funkcjonalności pracowników i wykorzystanie drzemiącego w nich potencjału”.

Z usług doradcy HR korzysta jednakże stosunkowo niewiele firm. Większości z nich wydaje się, że zarządzanie ludźmi jest procesem odtwórczym, polegającym na comiesięcznym wypełnieniu druczków, tabelek urlopowych i rozliczeniach godzin pracy. ,To jednak coś więcej” - mówi Jolanta Kućka. ,Dobrze zmotywowany pracownik, który wie po co jest w danej firmie i jakie cele są przed nim stawiane pracuje znacznie lepiej i wydajniej, czerpiąc satysfakcję ze osobistych działań. Umiejętne motywowanie ludzi umożliwia przy nieznacznych nakładach finansowych (przykładowo. na szkolenia umiejętności managerskich albo coaching bielsko) osiągnąć dość znaczny wzrost wydajności, efektywności , a oprócz tego poprawę atmosfery w pracy”. Zwyczajnie podwładny, który czuje się doceniany przez pracodawcę będzie chętniej podejmował stawiane przed nim wyzwania, lepiej wykorzystywał posiadane umiejętności i czerpał satysfakcję z tego, co robi. Zamiast więc inwestować na ślepo w katalogowe, niedopasowane do potrzeb organizacji szkolenia zarządzania zasobami ludzkimi warte polecenia jest doradztwo HR Bielsko, w którym specjalista wskaże obszary niewykorzystanego potencjału i zaproponuje kompleksowy pakiet zmian i rozwoju.