Aby móc uprawiać zawód doradcy podatkowego należy zdać egzamin, składający się m.in. z testu. Oczywistym jest, że do tego testu można się perfekcyjnie nauczyć, ponieważ wszelkie pytania, które mogą być na egzaminie, pochodzą z zestawu pytań oficjalnie podawanej do publicznej wiadomości.

Na egzaminie na doradcę podatkowego mogą pojawić się pytania z zakresu analizy podatkowej, podatku od gier oraz wspólnotowego prawa podatkowego, organizacji i funkcjonowania administracji podatkowej, podatku od towarów i usług czy podatku dochodowego od osób fizycznych.

Testy na doradcę podatkowego to chyba najbardziej obiektywny sposób weryfikacji edukacji wymaganej od ludzi specjalistycznie zajmujących się doradzaniem firmom w sprawach związanych z podatkami.

Przygotowując się do egzaminu na doradcę podatkowego warto wyedytować wszelkie testy na doradcę podatkowego, które - wraz z rozwiązaniami i wskazaniem podstawy prawnej - można wyszukać w serwisie z doradca podatkowy - testy.

Całkiem możliwe, że są też inne metody nauki do egzaminu na doradcę podatkowego, niemniej rozwiązywanie testów na doradcę podatkowego, zwłaszcza w sytuacji, gdy pytania pochodzą z zamkniętej puli pytań, wydaje się najbardziej skutecznym rozwiązaniem.