Artykuł ten został napisany przez Panią Jolanta Kućka specjalistkę  w dziedzinie hr z długoletnim stażem, akredytowanego coacha , a dodatkowo właścicielkę firmy - Partner Rozwoju oferującą:  szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko, coaching bielsko, coaching biznesowy bielsko, coaching zdalny i doradztwo HR bielsko. Niemniejszy artykuł nawiązuje do wyżej wymienionych zagadnień. Zapraszam do lektury.

 

 

Świadomość managerów, że jest wiele punktów zbieżnych, z jednej strony dla efektów coachingu a z drugiej strony  wymagań pracowników pokolenia Y, może wpłynąć na popularyzację stosowania narzędzi coachingowych w zarządzaniu personelem, jak również preferencje skorzystania z coachingu poprzez managerów, celem ulepszenia efektów swojej pracy.

 

W obecnych czasach rynek zatrudnienia, a w szczególności coraz częściej| pojawiające się w strukturach zatrudnienia pokolenie Y, wymaga od pracodawcy zupełnie innego podejścia do kontrolowania niż dotychczas. Pracownik pokolenia Y zwraca uwagę na to jak żyje, nie godzi się na pracę ponad wszystko, chce równowagi pomiędzy życiem prywatnym a zawodowym, pragnie się realizować w własnych pasjach. Jest to pokolenie, które woli pracować, lecz nie chce, żeby praca była całkowitym ich życiem. Warto zwracać uwagę na potrzeby pokolenia Y, gdyż to oni stanowią albo w najbliższej przyszłości stanowić będą zdecydowana większość pracowników w naszych firmach i zajmować będą kluczowe stanowiska. Bezpowrotnie odchodzą czasy, kiedy to pracownik w jednej korporacji pracował od zatrudnienia do emerytury. Młodzi pracownicy, jeżeli nie widzą możliwości rozwoju, pracują w jednej firmie zdecydowanie krócej, stąd również warto o nich zadbać.

Do pracowników pokolenia Y należy mieć odpowiednie podejście. Stosowanie jedynie autokratycznego lub demokratycznego stylu zarządzania nie sprawdza się w organizacjach. Efektywni managerowie potrafią przystosować swój styl przywództwa w zależności od sytuacji, poziomu rozwoju pracownika i stopnia jego zaangażowania, umieją również wspólnie z pracownikiem ustalić oczekiwane przez niego wsparcia w zarządzaniu.

W dzisiejszej rzeczywistości manager chcący się rozwijać i odnosić sukcesy zawodowe powinien uczestniczyć wielu szkoleniach takich jak szkolenia umiejętności managerskich bielsko, szkolenia Zarządzanie Zasobami Ludzkimi bielsko czy doradztwo hr bielsko organizowanych przez firmę Partner Rozwoju. W rozwoju zawodowym managerów może być też pomocny coaching biznesowy bielsko lub coaching bielsko realizowany na spotkaniach face to face albo poprzez coaching zdalny z wykorzystaniem programu Skype.

Manager, który pragnie skutecznie współpracować ze swoim zespołem, powinien wdrażać coachingowy styl zarządzania. Manager stosujący coachingowe narzędzia, krok po kroku pomaga pracownikowi tworzyć obraz, który umożliwi mu wygenerowanie koncepcji za zmianę i utrzymanie silnej motywacji do zmiany. Dzięki coaching bielsko pracownik ma możliwość też określić, co jest jego priorytetem, na czym woli się skupić i jak to posiada się do oczekiwań korporacji. Dzięki pytaniom osoba coachowana zaczyna patrzeć z innej perspektywy lub w innym kierunku, dostrzega nowe kwestie i nowe możliwości w swoim życiu.