Zakupienie umiejętności to całkiem co innego niż uzyskanie edukacji teoretycznej, jednakże przeprowadzane warsztaty zawodowe zapewne są pomocne w zdobyciu odpowiedniego doświadczenia i specjalizacji. Uczestnictwo w szkoleniu wspomagane praktyką ma możliwość zapewnić wyborny start w danym zawodzie. Prowadzone szkolenie zawodowe opiekunka umożliwia na poznanie skompilowanej wiedzy w zakresie opieki i troski o osoby trzecie, w tym małe dzieci. Tego typu szkolenie powinno być uzupełnieniem oraz jednym z wielu szkoleń przygotowujących do pracy w charakterze opiekuna. Nieco inny charakter, przede wszystkim uwzględniając na długość trwania jest kurs zawodowy opiekunka. Obejmuje on swym zakresem szersze spektrum tematyki, a w wielu przypadkach również zajęcia praktyczne. Kluczem do sukcesu w każdym zawodzie jest doświadczenie, niestety bez doświadczenia nie ma pracy, i tym sposobem koło się zamyka, dlatego jedną z pomocy do uzyskania zatrudnienia jest szkolenie teoretyczne zwiększające szanse na odnalezienie pracodawcy. Rynek zatrudnienia w obecnym czasie jest niezmiernie skomplikowany dla osób bez stosownych uprawnień i doświadczenia, stąd warsztaty i szkolenia mają zapobiec takiej sytuacji, kiedy dana osoba nie posiada nic poza chęcią do podjęcia pracy. Kształcenie wielokierunkowe z uwagi różne dziedziny życia jak szkolenie informatyczne, pierwszej pomocy, jak również księgowości umożliwia na wzbogacenie człowieka o wiele cech samodzielności i radzenia sobie w nieprostych sytuacjach.