W naszym pokoju Terapia dda Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
zajęcia psychoterapii samotnej dla nieletnich oraz osób pełnoletnich. Prowadzę również konsultacje związków.
Współpracuję z osobami, które:
cierpią na depresję,

Poradnia psychologiczna Warszawa to zajęcia pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie preliminarne z psychoterapeutą,

które zapewniają zdefiniowanie problemu i zaproponowanie najbardziej prawidłowej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa konsultacja trwa około godziny.