Assessment Centre to sposób wybrania spomiędzy kandydatów na dane stanowisko odpowiedniej osoby. Sposoby są różne. Przeważnie kilku kandydatów tworzy grupę, której są przypasane zadania. Przykładem takiego zlecenia może być symulacja drukarni. Grupa zaopatrzona jest w kartki, kredki, farbki oraz długopisy. Ma ona za cel stworzyć dziesięć kartek okolicznościowych według reguł. Każda kartka papieru ma być złożona na pół, co powoduje, że karta okolicznościowa będzie miała cztery strony. Na pierwszej stronie musi być rysunek związany z tematem kartki, druga i trzecia strona to miejsce na rymowany wierszyk. Ostatnia zaś strona to logo przedsiębiorstwa, które wspólnie zespół musi stworzyć. Assessment Centre w tym przypadku pozwala wyłonić spomiędzy zespołu osobę najlepiej zorganizowaną, najbardziej pomysłową, uległą itd. Na ukończenie zadania grupa ma jedną godzinę. Ograniczenia czasowe wprowadza się po to, aby grupa czuła presję, co też wpływa na ocenę kandydata pod kątem pracy w sytuacji stresowej. Całemu zdarzeniu przygląda się grupa specjalistów, który w późniejszym czasie tworzy charakterystykę każdego z kandydatów.