W biurze Psycholog Warszawa prowadzę zajęcia wsparcia psychologicznego i 
sesje psychoterapii osobistej dla nieletnich i osób dorosłych. Prowadzę także zajęcia par małżeńskich.
Współdziałam z osobami, które:

posiadają zakłócenia z piciem, nadużywają go,

Terapia Warszawa to sesje pomocy psychoterapeutycznej to spotkanie początkowe z psychologiem,

które zapewniają skonstatowanie problemu i zaproponowanie w najwyższym stopniu właściwiej formy

pomocy psychoterapeutycznej. Jedna zajęcia trwa mniej więcej godziny.