W naszym pokoju Terapia Warszawa prowadzę konsultacje pomocy psychoterapeutycznej i 
zajęcia psychoterapii indywidualnej dla młodych i również ludzi pełnoletnich. Prowadzę na dodatek konsultacje par małżeńskich.
Współpracuję z ludźmi, którzy:

mają przeszkody z alkoholem, nadużywają go,

Leczenie uzależnień Warszawa to konsultacje pomocy psychologicznej to spotkanie preliminarne z psychologiem,

które pozwalają wyznaczenie problemu i zaproponowanie najbardziej właściwiej postaci

pomocy psychoterapeutycznej. Jednostkowa sesja trwa około godziny.