W moim biurze Psychoterapia Warszawa prowadzę sesje pomocy psychoterapeutycznej oraz 
sesje psychoterapii samotnej dla nieletnich i osób starszych. Prowadzę na dodatek zajęcia związków małżeńskich.
Współdziałam z ludźmi, którzy:

posiadają zaburzenia lękowe,
cierpią z powodu braku rodziny, satysfakcjonujących kontaktów z ludźmi,

Psychoterapia Warszawa to zajęcia pomocy psychologicznej to spotkanie początkowe z psychoterapeutą,

które umożliwiają wyznaczenie kłopotu i zaproponowanie w największym stopniu odpowiedniej formy

pomocy psychologiczne. Pojedyńcza konsultacja trwa mniej więcej godziny.